Analiza statystyczna

Analiza statystyczna

W nauce światowej aktualnie ważne są takie zagadnienia, jak metodologia, właściwy dobór metod do założonych celów badawczych, dobór grupy oraz analiza statystyczna. O ile w tych pierwszych zagadnieniach główną rolę odgrywa badacz, o tyle w samym procesie analizy statystycznej kluczową rolę obok wiedzy statystyka odgrywa oprogramowanie. W dzisiejszych czasach nie ma już sensu kosztowych obliczania wyników na pieszo bez uwzględnienia doboru dobrego oprogramowania.

Programy do analiz statystycznych

Dobrze wykonana analiza statystyczna polega na prawidłowym doborze metod statystycznych do postawionych założeń pracy oraz właściwym ich wykonanie w programach do analiz statystycznych. Wśród najlepszych i najczęściej stosowanych programów należy wymienić: SPSS, Statistica, MedcALC, R, PQSTAT. Na stronie http://statystyka.org.pl/ znajdziecie informacje i porady związane z użytkowaniem tego typu programów.

Metody analiz statystycznych

W wyżej wymienionych programach można stosować i wykonywać tysiące metod statystycznych. Należą do nich metody parametryczne, nieparametryczne, Bayessowskie, randomizacyjne. Wiele z nich to metody dobrze ugruntowane w nauce i statystyce, np. testy chi-kwadrat, dokładny test Fishera, teest Studenta czy ANOVA. Są też bardzo nowatorskie, ale o nie do końca określonej roli w badaniach naukowych, jak np.: sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, data mining.

Rola statystyka w badaniach naukowych

Odkąd statystyka i metodologia badań stały się odrębnymi dziedzinami naukowymi, rola statystyka jako osoby odpowiedzialnej za proces analiz statystycznych stała się oczywista. W tej chwili wszystkie szanujące się ośrodki badawcze zatrudniają statystyków, biostatystyków, analityków danych lub programistów data science.

Dodaj komentarz