Kto i dlaczego musi posiadać kod95?

Kto i dlaczego musi posiadać kod95?

Kod 95 jest to symbol istotny dla kierowców zawodowych, który jest wystawiany na dokumencie prawa jazdy obok daty ważności. Kiedy wykonasz wszelkie potrzebne kursy i szkolenia oraz przeprowadzisz niezbędne badania w celu otrzymania świadectwa kwalifikacji zawodowej, musisz wymienić swoje prawo jazdy. Nowy dokument będzie zawierał wspomniany kod 95. Znajduje się on w dwunastej kolumnie prawa jazdy i określa uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego dalsza część określa datę, w której będziesz zobowiązany podejść do kolejnego szkolenia okresowego. Jeżeli nie posiadasz kodu 95, a chcesz być zawodowym kierowcą, musisz niezwłocznie wymienić dokument prawa jazdy oraz dokonać wszystkich potrzebnych formalności.

Kto musi mieć kod 95

Wszyscy, którzy pracują jako zawodowi kierowcy muszą posiadać prawo jazdy z umieszczonym kodem 95. Konieczność posiadania kodu wynika z artykułu 39f ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku. Muszą posiadać go wszyscy zawodowi kierowcy, którzy prowadzą pojazdy kategorii C, C1E, CE, D, D1E oraz DE. Przepisy dotyczące posiadania kodu 95 przez osoby z prawem jazdy kategorii D i D+E weszły w życie 10 września 2008 roku, natomiast kategorii C i C+E rok później (2009). Modyfikacje te wprowadził zapis Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2003/59/WE. Pamiętaj, jeżeli jesteś kierowcą ciężarówki lub autobusu, bez nowego prawa jazdy z kodem 95 nie wyjdziesz z Polski do krajów Unii Europejskiej.

Po co kod 95

Kod został wprowadzony ze względów bezpieczeństwa na drogach krajów Unii Europejskiej. Wymiana prawa jazdy wiąże się z powtórzeniem niezbędnych badań lekarskich, w tym psychologicznych. Z tego powodu kierowcy, którzy nie spełniali określonych wymogów, przestali mieć możliwość kontynuowania kariery zawodowej w tym zakresie. Przepis ten wprowadzony był także w celu podwyższenia rygoru u pracodawców, którzy od tej pory muszą pilnować szkoleń okresowych swoich pracowników. Jest to równoznaczne ze zniesieniem zaświadczeń spełniania wymogów, które były wystawiane przez pracodawcę lub przewoźnika. Kod 95 respektowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskich. Wedle przepisów kierowcy musieli wymienić swoje prawa jazdy na nowe do 10 września 2014 roku.

Formalności

Aby otrzymać kod należy złożyć wniosek o wydanie nowego prawa jazdy, oświadczenie o spełnianiu wymagań (są one określone w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy), odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne, kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej, aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, kserokopię prawa jazdy oraz dowód wpłaty za prawo jazdy i opłaty ewidencyjnej. Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi około 100 zł, a czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 30 dni. Przykładowe wnioski można pobrać w internecie. Przy odbiorze nowego dokumentu należy oddać poprzedni dokument, aby go unieważnić. Mimo tego, że wielu zawodowych kierowców uważa kod 95 za negatywny efekt biurokracji, trzeba przyznać, że jest to niezbędny element dla ujednolicenia przepisów na terenie Unii Europejskiej, co z całą pewnością zwiększy poziom jej bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz