Rozmowa kwalifikacyjna w firmie

Rozmowa kwalifikacyjna w firmie

Staramy się o pracę, wysyłamy nasze dokumenty aplikacyjne, aż wreszcie ktoś odpowiada na nasze starania. W tym miejscu należy, zatem się zapytać, w jaki sposób należy przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną? Na pewno jest to jeden z najistotniejszych elementów decydujących o tym czy ta rozmowa będzie miała pozytywny oddźwięk, czy też nie. Zasadniczo trzeba podkreślić, że wiele osób popełnia bardzo duży błąd nie przygotowując się wcale do planowanej rozmowy. W takiej sytuacji bardzo często taka rozmowa kończy się fiaskiem.

Konkretne kroki

Zatem jakie konkretne kroki należy podejmować przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną? Zasadniczo, jeśli wysyłamy swoje dokumenty aplikacyjne, to robimy to w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie lub też wysyłamy list motywacyjny, w którym podkreślamy nasze predyspozycje do pracy na konkretnym stanowisku pracy. Dlatego też przed rozmową kwalifikacyjną trzeba przede wszystkim zdobyć jak najwięcej informacji na temat tego zakładu pracy. Taka znajomość to jedna z podstawowych kwestii.

Następnie należy również dowiedzieć się, co nieco na temat dyrekcji oraz osób, które potencjalnie mogą przeprowadzać taką rozmowę. Można jak najbardziej przemyśleć ewentualnie zadawane pytania i na nie odpowiedzieć. Ponadto należy także bezwzględnie przygotować się do takiej rozmowy od strony zewnętrznej. Ważne jest, abyśmy odpowiednio się ubrali, posiadali zadbany wygląd. W tym aspekcie wiele zależy od stanowiska pracy, na które aplikujemy. Nie zawsze, bowiem krawat, garnitur i elegancka sukienka pasują na rozmowę kwalifikacyjną. Wszystko zależy, bowiem od charakteru pracy, jaki chcemy podjąć. Bardzo ważnym aspektem jest to, aby starać się zachować pozytywne nastawienie i nie poddawać się przed rozmową.

Dobre i złe pytania

Każda rozmowa kwalifikacyjna w dużej mierze opiera się na zadawaniu pytań. Owszem, można w nią włączyć pewnego rodzaju luźne rozmowy, ale zasadniczo ma ona na celu określenie czy dany pracownik jest tym właściwym, czy też należy poszukiwać innego. W tym celu właśnie pracodawca musi zadawać określone pytania. Jakie zatem pytania mogą paść na takiej rozmowie kwalifikacyjnej, a jakich raczej możemy się nie spodziewać albo też nie powinny one paść? Pytań na takiej rozmowie może paść bez liku i tak naprawdę trudno by było wszystkie je wymienić w tym jednym miejscu. Możemy je jednakże ująć w kilku przykładowych grupach. I tak możemy mówić i pytaniach:

  • podstawowych,
  • wywiadzie,
  • o wynagrodzenie,
  • o rozwój kariery,
  • dotyczących rozpoczęcia pracy,
  • na inteligencję
  • czy też pytania o coś więcej na swój temat

Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, stykamy się z pytaniami w dużej mierze związanymi ze stanowiskiem pracy, na które dana osoba aplikuje. Mogą to być pytania na temat znajomości danej branży lub danej firmy, na temat obowiązków w poprzedniej firmie, swoich silnych i słabych stron, itp., Jeśli chodzi o wywiad, to osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy może zostać zapytana o pewne szczegółowe aspekty jak jakieś konfliktowe sytuacje w pracy i sposoby radzenia sobie z nimi, realizowane projekty, itp. Pytań o wynagrodzenie nie trzeba przybliżać, gdyż zasadniczo skupiają się one na tym, ile dany pracownik chciałby zarabiać. Pytania dotyczące rozwoju kariery to oczywiście pytania związane z tym, co było do tej pory, jak również pytania o plany danej osoby. Pytania dotyczące rozpoczęcia pracy nie ograniczają się jedynie do tego, kiedy dana osoba mogłaby rozpocząć pracę w danej firmie, ale również te dotyczące przewidywanego czasu potrzebnego na zaaklimatyzowanie się w danym zakładzie pracy.

Zostały nam jeszcze pytania sformułowane, jako coś więcej na swój temat. Mowa w tym miejscu o bardzo zróżnicowanych pytaniach, które mogą dotyczyć zarówno sfery zawodowej jak i prywatnej. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to bardzo często zwraca się uwagę na te pytania, które nie powinny pojawiać się na rozmowach kwalifikacyjnych, a które niestety czasem się pojawiają. Mowa tutaj o takich pytaniach jak plany rodzinne, o wyznawaną wiarę i religię czy też inne pytania, które mogą być nieco krępujące dla danej osoby ubiegającej się o konkretne stanowisko pracy. Jednakże zadawanie i takich pytań należy przewidzieć, gdy przygotowujemy się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby we właściwy sposób na nie odpowiedzieć.

Dodaj komentarz