Zabezpieczenie pożyczki – co to jest i na czym polega?

Zabezpieczenie pożyczki – co to jest i na czym polega?

ubezpieczenie pożyczki

Udzielanie pożyczki zawsze wiąże się dla pożyczkodawcy z pewnym ryzykiem. Mimo że prywatne instytucje finansowe są w stanie pożyczać coraz większe kwoty, to zawsze istnieje ryzyko, że nie odzyskają pożyczonych pieniędzy z powrotem. Chcąc uniknąć takiego scenariusza, pożyczkodawcy stosują równego rodzaju zabezpieczenia, które mają zmniejszyć ryzyko nieodzyskania pieniędzy. Zabezpieczenie pożyczki na czym polega i z czym wiąże się dla pożyczkobiorcy?

Zabezpieczenie pożyczki – na czym polega?

Głównym celem zabezpieczenia kredytu lub pożyczki jest to, aby ściąganie należności w przypadku niespłacania rat było łatwiejsze i szybsze. Zabezpieczenia mogą działać na bardzo zróżnicowanych zasadach, a do najpopularniejszych można zaliczyć: zastaw, poręczenie, weksel i ubezpieczenie pożyczki. Jak wiadomo, pożyczki udzielane są również bez zabezpieczeń, ale zazwyczaj opiewają na niewielkie kwoty. Zabezpieczenie pożyczki może okazać się konieczne w przypadku pożyczek na bardzo duże sumy lub, gdy pożyczkobiorca nie ma wystarczającej zdolności kredytowej.

Poręczenie pożyczki

Polega na zobowiązaniu się osoby trzeciej do spłaty długu w momencie, gdy pożyczkobiorca zaprzestanie to robić. W momencie, gdy dłużnik nie jest w stanie z różnych względów spłacać swojej pożyczki, do odpowiedzialności zostaje pociągnięty poręczyciel. Jeśli osoba, która poręczała pożyczkę, nie będzie chciała jej spłacić, to mogą ją czekać takie same konsekwencje jak pożyczkobiorcę, czyli np. egzekucja komornicza. Poręczenie pożyczki jest więc bardzo odpowiedzialną decyzją i warto się nad nią dobrze zastanowić. Poręczycielem może zostać zarówno osoba spokrewniona z pożyczkobiorcą, jak i przyjaciel, który nie należy do rodziny.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest bardzo popularne w przypadku kredytów w banku i nieco mniej w prywatnych firmach pożyczkowych. Decydując się na ubezpieczenie pożyczki, w niektórych sytuacjach np. po utracie pracy możemy liczyć na to, że to ubezpieczyciel zajmie się spłatą naszego zobowiązania. W kryzysowej sytuacji nie musimy martwić się o to, że będziemy mieli problem ze spłatą swojego długu i nie popadniemy w pętle zadłużeń. Tego rodzaju zabezpieczenie może być jednak kosztowne i nie mamy pewności czy kiedykolwiek z niego skorzystamy. Warto jednak rozważyć wszystkie ewentualności i w przypadku pożyczek na duże sumy ubezpieczyć się na wypadek problemów takich jak choroba czy utrata pracy.

Podsumowując

Zabezpieczenie pożyczki może przyjąć wiele różnych form. Warto pamiętać, że czasem może się ono okazać konieczne, aby otrzymać pieniądze. Wiedząc, na czym ono polega https://habzafinanse.com.pl/zabezpieczenie-pozyczki-na-czym-polega/, będziesz mógł podjąć odpowiedzialną i świadomą decyzję, która dotyczy Twoich finansów.

Dodaj komentarz