Skarby polskiej architektury: pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim

Skarby polskiej architektury: pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim

Radzyń Podlaski może się pochwalić obiektem wyjątkowym. Jest nim pałac, uznawany za jedną z najciekawszych budowli w stylu rokoko na terenie Europy. Ta bezcenna pamiątka po Radziwiłłach jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez wycieczki z całego kraju. Co warto wiedzieć na temat tego obiektu? Jakie czynniki decydują o wyjątkowości tego obiektu?

Radzyński pałac jest nie tylko jedną z największych, ale i najpiękniejszych rezydencji magnackich, z jakimi można się spotkać na ziemiach polskich. Ta okazała budowla powstawała etapami, a jej zalążki pojawiły się jeszcze w XV stuleciu. W tym czasie powstał zamek, zbudowany najprawdopodobniej przez ówczesnych panów miasta – Kazanowskich. W 1534 roku właścicielami tej ziemi stali się Mniszchowie, którzy przemienili zamek w renesansową rezydencję o cechach obronnych. W latach 80-tych XVII wieku Radzyń stał się własnością Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerzego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na jego zlecenie Augustyn Locci Młodszy, architekt króla Jana III Sobieskiego rozpoczął przebudowę pałacu, nadając mu modną wówczas formę barokową. W latach1750 – 1759 pałac został po raz kolejny przebudowany. Tym razem prace zlecił generał Eustachy Potocki, a pracami kierował Jakub Fontana – jeden z najsłynniejszych architektów ówczesnej Europy. W efekcie tych prac powstała rokokowa rezydencja, która do dziś uznawana jest za jedną z najcenniejszych perełek magnackiej architektury. Dodatkowymi walorami pałacu stały się jego ozdoby: dekoracja malarska, którą wykonał Jan Bogumił Plersch, oraz zespół pałacowych rzeźb, których autorem był Jan Chryzostom Redler. Całość otoczył barokowy ogród, który do dziś zachwyca swą historyczną formą.
Trudnym okresem dla pałacu w Radzyniu okazał się wiek XIX. W 1834 roku majątek ten został zagrożony konfiskatą. By ratować pałac, sprzedano go Antoniemu Szlubowskiemu, którego potomkowie w 1920 roku przekazali rezydencję Skarbowi Państwa. W okresie międzywojennym pałac służył m. in. jako urząd miasta. W 1944 roku budowlę w znacznym stopniu zniszczył pożar, na szczęście już w 1950 roku udało się ją wyremontować. Od tej pory pałac służył m. in. jako siedziba sądu.

Choć pałacowe wnętrza są niedostępne dla turystów, każdy z nas może nacieszyć się spacerami po barokowym ogrodzie, który do dziś tę rezydencję otacza. Pałac w dalszym ciągu zachwyca swą reprezentacyjną fasadą oraz dekoracją rzeźbiarską. Można tu podziwiać piękne kartusze oraz zespoły rzeźb, które starają się przedstawić zasługi rodziny Potockich oraz pokazać ich pałac jako swoistą świątynię sztuki. Całość robi ogromne wrażenie, a spacer po terenie tego zespołu parkowo-pałacowego może się dla każdego z nas okazać wspaniałym doświadczeniem.

Dodaj komentarz